สำหรับสายคาเฟ่ทุกๆ คนคงจะรู้จักหรือคุ้นชื่อของร้านชะตาธรรมชาติกันเป็นอย่างดี คาเฟ่กลางทุ่งนาที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดนครปฐม ที่นี่เคยเต็มไปด้วยนักทอ่งเที่ยวมากหน้าหลายตาทีแ่วะเวียนกันมาใช้บริการ เก็บภาพความทรงจำและชิมอาหารอร่อยๆ กันที่นี่ 

แต่เนื่องจากกาแรพร่ระบาดอขงโรค COVID-19 นั้น จึงทำให้ที่ร้านนี้ต้องกลายเป็นอีกนหึ่งร้านที่ต้องปิดตัวลงไปชั่วคราว แต่ในวันนี้ ชะตาธรรมชาติกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งให้หลายๆ คนคิดถึง

โดยการกลับมาเปิดในครั้งนี้ทางร้านใช้หลักการ New Normal และคำนึงถึง Social Distancing เป็นหลัก โดยจะมีมาตราการในการควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัด ดังต่อไป

ทุ่งนา.jpg
 

สำหรับสายคาเฟ่ทุกๆ คนคงจะรู้จักหรือคุ้นชื่อของร้านชะตาธรรมชาติกันเป็นอย่างดี คาเฟ่กลางทุ่งนาที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดนครปฐม ที่นี่เคยเต็มไปด้วยนักทอ่งเที่ยวมากหน้าหลายตาทีแ่วะเวียนกันมาใช้บริการ เก็บภาพความทรงจำและชิมอาหารอร่อยๆ กันที่นี่ 

แต่เนื่องจากกาแรพร่ระบาดอขงโรค COVID-19 นั้น จึงทำให้ที่ร้านนี้ต้องกลายเป็นอีกนหึ่งร้านที่ต้องปิดตัวลงไปชั่วคราว แต่ในวันนี้ ชะตาธรรมชาติกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งให้หลายๆ คนคิดถึง

โดยการกลับมาเปิดในครั้งนี้ทางร้านใช้หลักการ New Normal และคำนึงถึง Social Distancing เป็นหลัก โดยจะมีมาตราการในการควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

 

1.จัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ

2.ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือให้แก่ลูกค้า

3.จัดร้านแบบ social Distancing

4.จัดโต๊ะให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า

5.จัดที่นั่งห่างๆ ไว้สำหรับลูกค้าที่รอซื้อกลับบ้าน

5.มีทางเลือกในการโอนเงินชำระค่าอาหารเพื่อลดความเสี่ยงในการหยิบจับเงินต่อกัน

6.ที่จอดรถกลางแจ้งเพื่อเพิ่มอัตราการฆ่าเชื้อด้วยแสงแดด

และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางร้านจัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยต่อตัวลูกค้าเอง เป็นหนึ่งในคาเฟ่ที่มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมจริงๆ วันหยุดนี้ใครอยากจะแวะไปชิลๆ สามารถไปได้ครับ

 
ทุ่งนา.jpg